Tjejkväll

Mingel & Surr

Personlig data-policy

Personlig data

Med personlig data menas all information användaren har lagt på sitt webbutrymme hos Tjejkvall.com, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton, databasinnehåll och information från sociala medier.

Användarens data på kontot

Registrering av ett event genom Tjejkvall.com gör användaren till ägare av eventet. Mallarna och bilder som finns till förfogande från Tjejkvall.com förblir Tjejkvall.com´s intellektuella egendom. Det sagt gör Tjejkvall.com inga anspråk på några rättigheter till det innehåll som användaren har publicerat på sitt konto. Användaren är å andra sidan lagligt ansvarig för allt innehåll som publiceras på kontot.
Tjejkvall.com skapar sig ingen åsikt och gör ingen laglig granskning av innehållet på en användares webbutrymme. men i fall där det gäller uppenbart olagligt material så som barnporr, phishingförsök eller liknande agerar Tjejkvall.com som ett ansvarigt företag och informerar de relevanta auktoriteterna. I alla andra fall vidtar Tjejkvall.com åtgärder om en EU- eller US-domstol eller relevant auktoritet beordrar Tjejkvall.com att göra det.

Användarens ansvar för kontot på Tjejkvall.com

Användaren borde alltid logga ut ur sitt konto när han avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt användarens privata personliga information. Användaren bör ta denna säkerhetsåtgärd även om användaren inte använder en offentlig dator på ett bibliotek, ett internetcafé eller liknande.

Datasäkerhet

Tjejkvall.com är medvetna om det speciella ansvaret som kommer med att handha personlig data på användarens webbutrymme. Vi vill att våra användare ska se Tjejkvall.com som en säker plats för datalagring. Tjejkvall.com´s datacenter är därför designat för att klara högsta säkerhetsstandard. All användardata och Tjejkvall.com´s systemdata är säkrad genom en daglig fjärrbackup av alla servrar via en privat 10 Gbit fiberanslutning till ett separat backupdatacenter placerat 10 km från huvuddatacentret.
Den dagliga backupen säkrar våra användarers konto mot dataförlust. Backupen inkluderar alla konto, oavsett typ. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom Tjejkvall.com´s kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför Tjejkvall.com´s kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konto på servern till det skick det hade innan felet.

Mingelbilder

Tjejkväll