Tjejkväll

Mingel & Surr

Personlig data-policy

Personlig data

Med personlig data menas all information användaren har lagt på sitt webbutrymme hos Tjejkvall.com, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton, databasinnehåll och information från sociala medier.

Användarens data på kontot

Registrering av ett event genom Tjejkvall.com gör användaren till ägare av eventet. Mallarna och bilder som finns till förfogande från Tjejkvall.com förblir Tjejkvall.com´s intellektuella egendom. Det sagt gör Tjejkvall.com inga anspråk på några rättigheter till det innehåll som användaren har publicerat på sitt konto. Användaren är å andra sidan lagligt ansvarig för allt innehåll som publiceras på kontot.
Tjejkvall.com skapar sig ingen åsikt och gör ingen laglig granskning av innehållet på en användares webbutrymme. men i fall där det gäller uppenbart olagligt material så som barnporr, phishingförsök eller liknande agerar Tjejkvall.com som ett ansvarigt företag och informerar de relevanta auktoriteterna. I alla andra fall vidtar Tjejkvall.com åtgärder om en EU- eller US-domstol eller relevant auktoritet beordrar Tjejkvall.com att göra det.

Användarens ansvar för kontot på Tjejkvall.com

Användaren borde alltid logga ut ur sitt konto när han avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt användarens privata personliga information. Användaren bör ta denna säkerhetsåtgärd även om användaren inte använder en offentlig dator på ett bibliotek, ett internetcafé eller liknande.

Datasäkerhet

Tjejkvall.com är medvetna om det speciella ansvaret som kommer med att handha personlig data på användarens webbutrymme. Vi vill att våra användare ska se Tjejkvall.com som en säker plats för datalagring. Tjejkvall.com´s datacenter är därför designat för att klara högsta säkerhetsstandard. All användardata och Tjejkvall.com´s systemdata är säkrad genom en daglig fjärrbackup av alla servrar via en privat 10 Gbit fiberanslutning till ett separat backupdatacenter placerat 10 km från huvuddatacentret.
Den dagliga backupen säkrar våra användarers konto mot dataförlust. Backupen inkluderar alla konto, oavsett typ. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom Tjejkvall.com´s kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför Tjejkvall.com´s kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konto på servern till det skick det hade innan felet.

Sekretesspolicy

Varför användarintegritet är viktigt för Tjejkvall.com

Användarens rätt till integritet är av stor vikt för Tjejkvall.com. Tjejkvall.com är medvetna om att när en användare väljer att förse Tjejkvall.com med personlig information lägger användaren sin tillit i vår förmåga att hantera användarintegritet på ett ansvarsfullt sätt.
Tjejkvall.com anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för användaren. Tjejkvall.com har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar användarens personliga information.

Personlig information som samlas in av Tjejkvall.com

När en beställning görs hos Tjejkvall.com samlar Tjejkvall.com användarens kontaktinformation som inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och information från tredje part som exempel, sociala medier.

Skydda användarintegritet

Tjejkvall.com tar nödvändiga steg för att skydda användarens integritet. När en användare ger oss känslig information (t.ex. ett kreditkortsnummer vid ett köp) tar Tjejkvall.com alla rimliga steg för att skydda den, så som kryptering av användarens kortnummer. Tjejkvall.com använder även rimliga säkerhetslösningar för att skydda användarens personliga information i Tjejkvall.com’s system.
Ibland kan Tjejkvall.com uppge användarens namn och adress till en tredje part när det krävs för att leverera en specifik vara eller tjänst som har efterfrågats av användaren. Tjejkvall.com uppger ingen användarinformation till andra företag eller individer för marknadsföring utan användarens medgivande.

Användande av cookies

Tjejkvall.com använder cookies till olika ändamål. Dessa cookies spårar inte individuell information. Information som Tjejkvall.com kan tänkas spåra inkluderar:

  • Användarens IP-adress
  • Webbläsarens version eller datorns operativsystem
  • Antalet länkar användaren klickar inom webbsidan
  • Stat eller land användaren öppnar webbsidan från.
  • Datum och tid för användarens besök
  • Namnet på användarens internetleverantör
  • Webbsidan användaren kom från när de besökte www.tjejkvall.com
  • Antalet sidor användaren tittade på inom webbsidan


Tjejkvall.com använder denna information för att göra varje besök mer givande för användaren och för att förse Tjejkvall.com med information för att hjälpa oss förbättra vår service. Tjejkvall.com känner inte till (och har inget intresse av att känna till) identiteten av besökarna på www.tjejkvall.com.
Personlig information som kan uppdateras av användaren

Användaren kan hjälpa Tjejkvall.com att förbättra effektiviteten och kvaliteten på servicen genom att hålla Tjejkvall.com informerad om alla ändringar till användarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Användaren kan göra detta genom att uppdatera användarens personliga detaljer i användarens egen kontrollpanel (Min sida) på Tjejkvall.com.
Den personliga information Tjejkvall.com samlar och handhar går under den sekretesspolicy som var i kraft när informationen samlades ihop. Tjejkvall.com reserverar sig för rätten att ändra i sekretesspolicyn och ger en notis om sådana ändringar i nyhetssektionen på www.tjejkvall.com. Användaren bör se igenom sekretesspolicyn periodvis så att det möter användarens behov.

Sekretess och utlämnande till tredje part

Som en del av sina skyldigheter som en förmedlare av events krävs det av Tjejkvall.com att viss information lämnas till tredje part om användare som registrerar event hos Tjejkvall.com. Exempel på detta kan vara cateringföretag.
Denna information inkluderar personlig data så som användarens namn, adress och telefonnummer. Tjejkvall.com lämnar inte ut information i marknadsföringssyfte utan enbart för att säkerställa att beställda event kan genomföras.
Som ett villkor för ett köp av event genom Tjejkvall.com godkänner användaren att användarens personliga data utlämnas till de relevanta leverantörerna. Användaren förstår och accepterar att det är ett villkor för köpet av ett event från Tjejkvall.com att användaren godkänner överlämningen av hans/hennes personliga data till de relevanta leverantörerna och godkänner att leverantörerna gör denna information åtkomlig för sin verkasmhet.

Mingelbilder

Tjejkväll